dünya ve ahiret efendimizsin

 

söze hacet bırakmayan bir şiir .medine elimizden gitmeden önce binbir hileyle elimizden alınmadan önce son muhafızlardan sabih beyin şiiri...çok sevdiğim için paylaşmak istedim.şu an pcde sorun olduğu için başka bir yerden ekliyorum .hangi şartlar altında yazıldığını daha sonra anlatacağım inş.

Medine Müdafaası’nda görevli Mülazım İdris Sabih Bey’in, Efendimiz (S.A.V.)’e hitaben yazdığı şiir:

 

DÜNYA VE AHİRET EFENDİMİZSİN

 

Bir ulü’l emr idin emrine girdik;

Ezelden bey’atli hakanımızsın.

Az idik, sâyende murada erdik,

Dünya ve âhiret sultanımızsın.

 

Unuttuk İlhan’ı, Kara Oğuz’u;

İşledik seni gözbebeğimize,

Bağışla ey şefî’ kusurumuzu

Bin küsûr senelik emeğimize.

 

Suçumuz çoksa da sun’umuz yoktur,

Şımardık müjde-i sahabetinle.

Gönlümüz ganîdir, gözümüz toktur,

Doyarız bir lokma şefaatinle.

 

Nedense kimseler dinlemez, eyvâh!

O kadar sâf olan dileğimizi

Bir ümmî isen de yâ rasûlallah,

Ancak sen okursun yüreğimizi.

 

Suları tükendi gülâbdanların,

Dinmedi gözümüz yaşı, merhamet.

Külleri soğudu buhurdanların,

Aşkınla bağrını yakmada millet.

 

Gelmemiş Türkçe’de Lebid, Hassân’ın,

Yok bizde ne Bürde, ne Muallaka.

Yolunda baş veren Âl-i Osman’ın,

Lâl ile yazdığı tarihten başka.

 

Ne kanlar akıttık hep senin için,

O ulu Kitâb’ın hakkıçün aziz…

Gücümüz erişsin ve erişmesin,

Uğrunda her zaman döğüşeceğiz.

 

Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz,

Can verir, cânânı veremez Türkler.

Ebedi hadim’ül haremeyniniz,

Ölsek de Ravza’nı rûhumuz bekler.

 

İHTİYAT MÜLAZIMI İDRİS SABİH BEY


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !